(1)
Kluzowicz, J. CODZIENNOŚĆ JAKO MATERIA DZIAŁALNOŚCI ANIMATORA KULTURY. DMA 2016.