Główna treść artykułu

Abstrakt

W niniejszym artykule autor prezentuje problematykę podmiotowości w warunkach kultury neoliberalnej w krytycznym ujęciu. Bada w nim zależności między neoliberalizmem a wytwarzaniem określonych typów podmiotowości. Użytecznym narzędziem w podejmowanej analizie jest koncepcja dwóch racjonalności opisanych przez Roberta Kwaśnicę: instrumentalnej i emancypacyjnej. Wytwarzanie określonych racjonalności odzwierciedla się w odmiennym nastawieniu do siebie, innych ludzi a także w stosunku do perspektyw edukacyjnych. Autor konstatuje, że edukacja często służy polepszaniu sytuacji na rynku pracy, konkurowaniu z innymi jednostkami, co myślenie o niej lokuje w perspektywie racjonalności instrumentalnej. Zatem jedną z kluczowych funkcji dyskursu neoliberalnego jest budowanie określonej tożsamości jednostki, co odsłania jego walor edukacyjny.

Słowa kluczowe

podmiot neoliberalizm dyskurs racjonalność

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Szczygieł, P. (2016). PODMIOT W NEOLIBERALIZMIE – KILKA REFLEKSJI KRYTYCZNYCH. Dyskursy Młodych Andragogów, (17). https://doi.org/10.34768/dma.vi17.98